הליך חדלות פרעון בהוצאה לפועל

1/7/21 13:38

חייגו

וואצאפ

השארת פרטים

דף הבית

כיום ניתן לקבל הפטר לחובות גם כאשר מדובר בחייב בעל חובות בסכומים נמוכים. מרבית החייבים מכירים את מערכת ההוצאה לפועל כמערכת קשה המיועדת לאכיפה וגבייה של חיובים, פסקי דין והחלטות שניתנו לטובת זוכים.

מבין שלל החידושים שהביא עימו חוק חדלות פרעון, ניתן לראות שינוי כולל בגישה לחייב במערכת ההוצאה לפועל. אם עד כניסת חוק חדלות פרעון לתוקפו היה מדובר במערכת שמטרתה אכיפה וגבייה בלבד, כיום למערכת ההוצאה לפועל יש מטרה נוספת של שיקום החייב וחזרה לחיים הכלכליים.

כל זאת בזכות האפשרות לניהול הליך חדלות פרעון בסכומים נמוכים במערכת ההוצאה לפועל.

חוק חדלות פרעון מסדיר מסלול נפרד ומלא לניהול הליך חדלות פרעון בסכומים נמוכים של עד 150,000 ₪ בהוצאה לפועל, אשר בסופו ניתן לקבל הפטר חובות.

לאחר כניסת החוק לתוקף, בוטל ההסדר שהיה קיים בחוק ההוצאה לפועל של "חייב מוגבל באמצעים" והחוק קבע כי מעתה לא יוכרזו עוד חייבים מוגבלים באמצעים, הואיל והסדר זה מנע מהחייבים אפשרות של שיקום.  

ברוב המקרים, צו התשלומים שנקבע לחייב בתיק ההוצאה לפועל היה נמוך מאוד, מה שאפשר את גדילתו ותפיחתו של החוב ואף הנצחת החוב. החייב אומנם היה קונה לעצמו שקט משום שכל עוד הוא עומד בצו התשלומים הוא פטור מעיקולים, אולם החייב היה משלם במשך שנים ללא תועלת ואופק לסיום התשלומים.

מטרת ההסדר החדש בחוק, היא לאפשר לחייבים בעלי חובות נמוכים לקיים הליך שיש לו סוף, להבדיל מהליך "מוגבל באמצעים" ולקבל את ההפטר המיוחל מהחובות.

מדובר בהליך יעיל ודומה להליך המתנהל אצל הממונה ובית המשפט.

החייב מגיש את הבקשה לפתיחת הליכים ללשכת ההוצאה לפועל.

ניתן לעשות זאת בשני דרכים: הראשונה, חייב שיש לו תיק הוצאה לפועל מודיע בתיק שאינו יכול לשלם את החוב, לא במזומן ולא בתשלומים.

הדרך השניה היא הגשת בקשה מסודרת של פתיחת הליכים וזה במצב שליחיד אין תיקי הוצאה לפועל וסכום חובותיו אינו נמוך מ- 50,000 ש"ח. יאמר כי בנסיבות מיוחדות ניתן להגיש גם בסכומים נמוכים יותר.

לאחר הגשת הבקשה באחת הדרכים שפיטרתי לעיל, ייעשה ניסיון להסדרת החוב בהסכמת הנושים או חלק מהם וזאת על מנת לנסות לסיים את ההליכים במהירות, ללא צורך בהליכי חדלות פרעון.

הסדר הנושים יתבסס על מערכת יחסים הסכמית ורצונית בין הצדדים, אשר אמורה להתגבש בפגישה שתיקבע בין היחיד לנושים.

אם היחיד וכל הנושים מסכימים להסדר התשלומים, ההסדר מאושר על ידי הרשם ובמסגרת אישור ההסדר, הרשם ישהה את כל הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב או יורה על סגירת התיקים.

יש לציין כי אין לחשוש מהאפשרות שחלק מהנושים עלולים להתנגד להסדר, מאחר ולרשם יש סמכות, במקרים מסוימים לכפות את ההסדר על חלק מהנושים המתנגדים.

במקרים שבהם לא הוסכם על הסדר עם הנושים, ייתן הרשם צו לפתיחת הליכים כנגד היחיד ומכאן יתחיל הליך חדלות פרעון מלא בהוצאה לפועל.

ההליך שמתנהל בלשכות ההוצאה לפועל אינו שונה מההליך המתנהל בפני הממונה ובית המשפט. בסופו של ההליך, יינתן לחייב צו לשיקום כלכלי וההפטר המיוחל.

יש לציין, כי לעיתים ישנם מצבים בהם ההליך מתחיל בלשכת ההוצאה לפועל ועובר לבית המשפט בשל מורכבות ההליך.

חדשות המשרד

תגיות /////

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות

פנייתך התקבלה נציגנו מייד מתפנה
Oops! Something went wrong while submitting the form.