חוק חדלות פירעון

29/11/20 11:40

חייגו

וואצאפ

השארת פרטים

דף הבית

נקלעתם למצב שאינכם יכולים לשלם יותר את חובותיכם? הן כאדם פרטי והן כעסק הנקלע לקשיים כלכליים יתכן ואתם נמצאים בפתחה של חדלות פירעון.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקפו ביום 15.9.2019 והביא עימו רוח חדשה בחקיקה הישראלית ושינוי מאסיבי בדיני חדלות פרעון, שכונו עד כה דיני פשיטת רגל. ההסדר החדש בחוק חדלות פרעון הינו הסדר מורדני אשר כולל חידוש הדין ושינוי ערכאה דיונית. מעתה ואילך, הליך חדלות פרעון ידון בבתי משפט השלום. שינוי נוסף משמעותי הינו הליך חדלות פרעון בסכום נמוך שהועבר לסמכותם של רשמי הוצאה לפועל. הפטר חובות עד 150,000 שקל יינתן על ידי רשמי ההוצאה לפועל.

בשנים האחרונות חל גידול במספר היחידים הפונים להליכי חדלות פרעון, אשר בסופם  יוכלו החייבים לקבל את ההפטר המיוחל. חייב אשר קיבל הפטר יוכל להשאיר את חובותיו מאחור ולפתוח דף חדש מבחינה כלכלית. לאחר שינוי החוק, ניתן לשחרר את החייב מחובותיו על ידי מתן הפטר, ולאפשר לו לפתוח דף חדש וזאת באמצעות הליכים קצרים, נגישים ושאינם מורכבים. מטרתו של הליך חדלות פרעון כיום הינו בעיקר שיקום החייב, ולעיתים גם הותרתו עם חלק מנכסיו.

בנוסף, בעקבות השינוי בחוק והמטרה לשלב את החייב מחדש בחיים הכלכליים החייב אינו נמצא יותר בסטטוס נחות של "פושט רגל" המוביל לפסילה בהמשך עיסוקו ואף לפיטורין לעיתים, אלא שם אותו מצב של חדלות פרעון. ישנם כמה מסלולים המאפשרים קבלת הפטר ויציאה מהבור הכלכלי:

*מסלול הראשון והעיקרי הינו ניהול הליך חדלות פרעון בפני הממונה, במהלכו בית המשפט נותן צו לשיקום כלכלי אשר קובע את התנאים קבלת הפטר ולסיום ההליך. ניתן גם לקבל הפטר מיידי, ללא תשלומים חודשיים.

*מסלול שני כפי שפורט לעיל הינו ניהול הליכי חדלות פרעון בפני רשם הוצאה לפועל בסכומים נמוכים עד 150,000 ₪

*מסלול שלישי הוא הסדר חוב בין החייב לנושים.

לאחר בחירת המסלול המתאים עבורכם, נמלא את הבקשה לפתיחת הליכים ונצעד ביחד אל ההליך ובסופו סילוק החובות.

לאחר הגשת הבקשה וקבלת הצו לפתיחת הליכים, נאסר על החייב לפרוע חובות לנושים שלא במסגרת ההליך וכל הליכי הגבייה כנגד החייב יוקפאו במצב זה, אין הליכי גביה ואסור לנושים לפעול כנגד החייב בהליכי הוצאה לפועל וכן לא ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד היחיד, אלא באישור בית משפט. עיקולים שהוטלו בהליכי הוצאה לפועל מבוטלים ולא ניתן להטיל עיקול חדש על נכס של החייב.

גם ההגבלות שהוטלו על החייב בהוצאה לפועל מבוטלות עם מתן הצו, אולם חלות הגבלות של חדלות פרעון. מרגע מתן הצו לפתיחת הליכים, החייב רשאי לפתוח חשבון בנק אשר יהיה ביתרת זכות וכן לקבל כרטיס לחיוב מיידי (דיירקט) וכרטיס למשכית כספים וכן יהיה רשאי לשלם חיובים בהוראת קבע.

כמו כן, יקבע ליחיד סכום חודשי שיהיה עליו לשלם לקופת הכינוס וזאת על בסיס הבקשה לפתיחת הליכים והמסמכים שנגיש יחדיו. משרדנו מלווה את החייב באופן שוטף ודואג לו להקלות בהגבלות כגון אפשרות לצאת מהארץ לאחר תקופה בהליך וכן במקרים מסוימים הפחתה משמעותית בתשלום החודשי שנקבע על ידי בית המשפט. החייב יכול להמשיך לעבוד ואף להמשיך להפעיל את עסקו בתקופת ההליך תקופת התשלומים תסתיים בהפטר ואורכה יקבע בצו לשיקום כלכלי. לאחר קבלת ההפטר, יוכל החייב לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לסגור את כל התיקים נגדו.

חדשות המשרד

תגיות /////

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות

פנייתך התקבלה נציגנו מייד מתפנה
Oops! Something went wrong while submitting the form.