צוואה הדדית

15/11/22 9:27

חייגו

וואצאפ

השארת פרטים

דף הבית

שימוש נכון בצוואה הדדית יגשים את מטרת העל של שמירה על נכסי המשפחה והעברה בין דורית. ישנם מצבים בהם הכי נכון יהיה לערוך צוואות הדדיות והכל בהתאם לרצונות בני הזוג.

כעורכת דין צוואות, לא אחת אני נשאלת ע"י לקוחותיי האם כדאי לערוך צוואות הדדיות או שמא ניתן להסתפק בצוואה משותפת. להלן סקירה אודות סוגי הצוואות והסבר מפורט אודות הכלי המשפטי החשוב הנקרא "צוואה הדדית".

ראשית, ראוי לציין כי שימוש נכון בצוואה הדדית יגשים את מטרת העל של שמירה על נכסי המשפחה והעברה בין דורית. ישנם מצבים בהם הכי נכון יהיה לערוך צוואות הדדיות והכל בהתאם לרצונות בני הזוג.

צוואה הדדית הינה אחד המכשירים החשובים ביותר להעברת רכוש בין דורית כשבבסיסה עומד המטרה החשובה של שלום בית משפחתי.

בתי המשפט הבחינו בין 3 סוגי צוואות: צוואה רגילה, צוואה משותפת (צוואה שעושים שני אנשים כאשר כל אחד יודע על הצוואה של האחר) וצוואה הדדית.

מהי צוואה הדדית? זו בעצם צוואה שעושים שני בני אדם מתוך ידיעה והסתמכות האחד על צוואתו של השני.

ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה משותפת הוא שצוואה משותפת הינה כמו צוואה רגילה, אין הסתמכות וכל אחד יכול לשנות את צוואתו ואף לבטל בכל רגע נתון.

צוואה הדדית היא צוואה משותפת, של שני מצווים, כאשר ההסדרים שקבע אחד המצווים מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני ולא היו נערכים לולא נקבעו ההסדרים כאמור.

סעיף 8 א לחוק הירושה קובע כי בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות אלו יכולות לכלול הוראות לפיהם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג או גורם שלישי.

צוואה כזאת תהיה ערכוה בשני מסמכים שנערכו באותה עת או במסמך אחד. באותה עת הכוונה כי פער זמנים סביר של מס' ימים לא ייפסל.

סעיף 8א (ב) לחוק הירושה מגביל את האפשרות לבטל צוואה הדדית, וקובע מספר מצומצם של חלופות לעשות כן על-פי מועד הביטול.

כאשר שני בני הזוג בחיים- ניתן לבטל את הצוואה בהודעה בכתב למצווה השני. לאחר מסירת ההודעה, בטלות שתי הצוואות ההדדיות של המצווים. חשוב להדגיש כי, אם המצווה השני לא כשיר לעשות צוואה חדשה- אין תוקף להודעת הביטול.

לאחר מות אחד מבני הזוג-

כל עוד לא חולק העזבון- בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעזבון שהוא אמור היה לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

לאחר חלוקת העזבון- בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית. אם ההשבה בלתי אפשרית בעין- ישיב לעזבון את שווי המנה או החלק שירש בעזבון.

הוראות אלו יחולו אם אין בצוואות הוראות אחרות.

חשוב לזכור- הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג- בטלה!

סעיף 8א' לחוק הירושה העוסק בצוואות הדדיות מדבר על בני זוג וכאן עולה השאלה האם מי שאינם בני זוג רשאים לערוך צוואה הדדית- בית המשפט קבע כי רק בני זוג רשאים לערוך צוואות הדדיות ואף נפסלו צוואות הדדיות שנערכו ע"י אחים.

למעשה, צוואה הדדית הינה חוזה לכל דבר ועשויה להכיל התחייבויות שונות: התחייבות בעניין ירושתו של אדם- כל אחד מבני הזוג מתחייב כלפי בן זוגו שלא לערוך צוואה נוגדת בעתיד אלא בתנאים שיקבעו בצוואות ההדדיות; התחייבות לעניין עזבונו של אדם; התחייבות בעניין רכושו של אדם.

לעניין צוואות שנערכו לפני שנת 2005- תיקון מס' 12 לחוק הירושה קבע את ההוראות שפורטו לעיל לעניין שינוי וביטול צוואה הדדית. לגבי צוואות שנערכו לפני- פסק דין מלמד קבע כי קיומו של סעיף שינוי בצוואות שנערכו לפני תיקון 12  אכן מאפשר  את שינוי הצואה, אף מקום בו מדובר בצואה הדדית. ואין בקיומו של סעיף שינוי כדי לאיין את הדדיות הצוואותץ

משרדנו מתמחה בתחום הירושות והעזבונות. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין צוואות מנוסה בתחום.

בטרם החתימה על הצוואה וקבלת נוסח סופי, עורכי הדין מקיימים מספר פגישות עם הלקוחות ובונים מנגנונים מתאימים לכל מקרה ומקרה.

חדשות המשרד

תגיות /////

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות

פנייתך התקבלה נציגנו מייד מתפנה
Oops! Something went wrong while submitting the form.